DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 
Federace železničářů (FŽ ČR) je nezávislá odborová organizace působící u akciové společnosti České dráhy,a.s. Byla založena dne 11.12.1990 a evidována u Ministerstva vnitra jako sdružení "Federace posunovačů" v České Třebové.

Při ustavující I. valné hromadě dne 18.5.1991 v České Třebové se pro zájem o členství dalších provozních profesí sdružení přejmenovalo na Federaci provozních pracovníků železničních stanic (FPPžs). Za cenu velké nevole OSŽ a neshod s vedením příslušných organizačních složek, jsme začali hájit oprávněné zájmy našich členů, zaměstnanců železničních stanic. Naším členem se tak mohl stát každý zaměstnanec železničních stanic. Volební období bylo odsouhlaseno na dobu dvou let.

Prvním prezidentem federace byl zvolen pan Radomír Moučka z Ústí n/Labem, prvním viceprezidentem pan Jaroslav Vach z Martina (oblast Slovensko), druhým viceprezidentem pan Pavel Grygar z Přerova (oblast Morava) a tajemníkem pan Milan Lokvenc z Meziměstí (oblast Čechy). Sídlem prezidia federace se stalo Masarykovo nádraží, Hybernská 13, Praha 1. Po rozdělení republiky 1.1.1993 zůstalo vedení federace nezměněné až do druhé valné hromady. Dne 23.6.1993 zemřel po těžké nemoci prezident federace pan Radomír Moučka.

II. valná hromada se konala v Meziměstí dne 19.června 1993 a zvolila nové vedení federace. Prezidentem byl zvolen pan Milan Lokvenc z Meziměstí, viceprezidentem pan Gustav Kajfosz z Otrokovic a tajemníkem pan Josef Lopauer z Liberce. Jediným uvolněným funkcionářem byl ustaven prezident federace.

III. valná hromada se konala dne 21.října 1995 v Otrokovicích a delegáti zvolili stejné vedení federace. V roce 1996 jsme začali pořádat rekreace pro zaměstnance ČD ve Sloupu v Čechách.

IV. valná hromada se konala dne 16.října 1997 ve Sloupu v Čechách a zvolila nové vedení federace. Prezidentem byl znovu zvolen pan Milan Lokvenc z Meziměstí, viceprezidentem paní Serafina Havranová z Ústí n/Labem a tajemníkem paní Jitka Janíková z Lužic. Pan Gustav Kajfosz byl ustaven do funkce inspektora BOZP. Předsedou revizní komise prezidia byl zvolen pan František Dokulil za Znojma. Na návrh prezidia schválila VH čtyřleté volební období. V roce 1998 jsme začali pořádat poprvé vlakové rekreace do řecké Leptokarie pro zaměstnance ČD a jejich rodinné příslušníky. 1.července 1998 došlo ke změně ve funkci inspektora BOZP a za pana Kajfosze byl jmenován pan Ondřej Živný z Klatov. Z rodinných důvodů ukončila činnost paní Jitka Janíková a tajemníkem byl zvolen pan Vlastimil Lakomý z Plzně. 22 září 1999 byl na mimořádné konferenci za odstoupivší paní Havranovou zvolen viceprezidentem pan Vlastimil Lakomý a místo tajemníka zůstalo neobsazené.

V. valná hromada se konala 18.října 2001 v Praze ve vládní salonku na hlavním nádraží. Jelikož o členství v naší organizaci projevili zájem i další profese, prezidium navrhlo nový název našeho sdružení. Valná hromada poté schválila název "Federace železničářů ČR". Konaly se volby do vrcholového orgánu a zvoleni byli: prezident pan Milan Lokvenc z Meziměstí, viceprezident pan Vlastimil Lakomý z Plzně, funkci tajemníka bude zastávat inspektor BOZP pan Ondřej Živný a předsedou revizní komise prezidia pan František Dokulil ze Znojma. K 30.6.2004 ukončil činnost v prezidiu federace inspektor BOZP pan Ondřej Živný a novým I-BOZP byl jmenován pan Pavel Skalický z České Třebové.

VI. valná hromada se konala dne 15.října 2005 v Chelčicích. Prezidium bylo zvoleno ve složení: prezident pan Milan Lokvenc z Meziměstí, viceprezident pan Vlastimil Lakomý z Plzně, tajemník a I-BOZP pan Pavel Skalický z České Třebové a předseda revizní komise prezidia pan František Dokulil ze Znojma.